آموزشی

روغن اسفند صحت کده خواص روغن اسپند: از بین برنده رطوبت اضافی بدن پیشگیری از افتادگی رحم درمان رعشه

روغن طلای طبیعت اسفند صحت کده

خواص روغن اسپند:

از بین برنده رطوبت اضافی بدن

پیشگیری از افتادگی رحم

درمان رعشه

درمان دردهای مفصلی، سیاتیک و رماتیسمی

درمان سردی کلیه و مجاری ادراری

بسیار مفید برای درمان زانو درد و آب زانو

مسکن و تسکین کننده دردهای بدن

از بین برنده قولنج

دفع کننده آفات

کاهش دهنده درد و سنگینی گوش

درمان دردهای مفصلی، سیاتیک و رماتیسمی

درمان سردی کلیه و مجاری ادراری

بسیار مفید برای درمان زانو درد و آب زانو

مسکن و تسکین کننده دردهای بدن

از بین برنده قولنج

دفع کننده آفات

کاهش دهنده درد و سنگینی گوش